İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 2005-10 Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 2005-10 Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2005/10) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}