İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2019-1de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2019-1de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 09.01.2020 tarih ve 31003 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
31/12/201830642 (4. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
20/8/201930864
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}