İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı R.G.

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.PEşya TanımıCIF Kıymeti(ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00Diğerleri1.200
1205.10.90.00.00Diğerleri1.000
1205.90.00.00.00Diğerleri1.000
1206.00.91.00.19Diğerleri450(1)(2)
1206.00.99.00.19Diğerleri450(1)(2)
1207.60.00.00.00Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu600
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları850
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.000(3)
1512.19.90.00.11Ayçiçeği tohumu yağı1.100

*Ton

(1) Yalnız kabuksuzlar için dönem ayrımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

(2) 1 Şubat – 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır

(3)  1 Şubat – 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 800 ABD Doları/Ton uygulanır

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
15/7/200927289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-6/8/200927311
2-13/3/201228232
3-23/1/201328537
4-22/8/2013                  28743 (Mükerrer)
5-5/9/201429110
6-4/2/201529257
7-1/4/201529313
8-18/11/201529536
9-3/9/201629820
10-16/11/201629890
11-28/12/201629932
12-29/4/201730052
13-10/5/201730062
14-18/8/201730158
15-7/9/201730173
16-11/11/201730237
17-30/12/2017                  30286 (Mükerrer)
18-27/4/201930757
19-8/3/202031062
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}