İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı R.G.

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.PEşya TanımıCIF Kıymeti(ABD Doları/TON*)
0904.21.10.00.00.Tatlı biberler2.350
0904.21.90.00.11Kırmızı biber2.550
0904.22.00.00.11Kırmızı biber3.400
1202.30.00.00.00Tohumluk olanlar2.200
1202.41.00.00.00Kabuklu1.900**
1202.42.00.00.00Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)2.750***
2008.11Yer fıstığı2.750

*Ton: Brüt ağırlık

**1/6/2020 tarihine kadar 1.500 ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.

***1/6/2020 tarihine kadar 2.000 ABD Doları/Ton olarak uygulanacaktır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
28/5/200525828
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-17/7/201027644
2-28/07/201128008
3-11/7/201228350
4-26/4/201328629
5-2/5/201328635
6-31/3/201730024
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}