İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2006-11de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2006-11de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 Ticaret Bakanlığından: 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı R.G.

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/G.T.İ.PEşya TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
9405.10(9405.10.98.00.00 hariç)Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)8
9405.10.98.00.00Diğerleri (adi llerden olanlar hariç)60
9405.10.98.00.00Diğerleri (yalnızca adi llerden olanlar)17
9405.02Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar10
9405.30.00.00.00Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar8
9405.40(9405.40.10.00.00,9405.40.39.00.00,9405.40.99.00.00 hariç)Elektrikli diğer aydınlatma cihazları7
9405.40.10.00.00Prejektörler14
9405.40.39.00.00Diğerleri8
9405.40.99.00.00Diğerleri20
9405.50.00.00.00Elektrikli olmayan aydınlatma Cihazları10

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
23/5/200626176
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
1-15/3/200726463
2-28/7/201128008
3-11/7/201228350
4-7/6/202031148
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}