İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019-8 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019-8 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Kg*)
8427.10.10.00.00Çaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar7
8427.10.90.00.00Diğerleri8
8427.20.11.00.00Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları4
8427.20.19.00.00Diğerleri6
8427.20.90.00.00Diğerleri4
8427.90.00.10.00Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları4
8427.90.00.90.00Diğerleri4

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
21/11/201930955
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}