İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019-6 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019-6 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı R.G.

MADDE 1 – 3/9/2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tab­lodaki 5 ve 8 inci satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.9503.00.21.00.00Diğerleri13.000
8.9503.00.35.00.00Plastik maddelerden olanlar15.000

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
3/9/201930877
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}