İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018-7 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018-7 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı R.G.

MADDE 1 – 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tab­lodaki 8512.30.90.00.19 G.T.İ.P.’li eşya satırı ile 8531.10.30.00.19 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşa­ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8512.30.90.00.19DiğerleriKilogram40
8531.10.30.00.19DiğerleriAdet15

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
3/5/201830410
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}