İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2008-8 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2008-8 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı R.G.

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/ Adet)
9003.11.00.00.00Plastik maddelerden olanlar16
9003.19.00.00.00Diğer maddelerden olanlar10
9004.10.91.00.00Plastik camlı olanlar27
9004.10.99.00.00Di|erleri14

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı
TarihiSayısı
13/3/200826815
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı
TarihiSayısı
1-15/3/200826817
2_9/4/200826842
3-28/7/201128008
4-2/3/201228221
5-25/3/201629664
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}