İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-7 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-7 De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:07.06.2020 tarih ve 31148 sayılı R.G.

MADDE 1  10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
8518.21.00.00.00Kabinine monte edilmiş tek hoparlör12.000
8518.22.00.00.00Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler16.000
8518.29.00.90.00Diğerleri8.000
8518.90.00.50.00Hoparlörlere ait olanlar3.500

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı
TarihiSayısı
10/1/200726399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı
TarihiSayısı
28/7/201128008
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}