İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 4081

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 4081

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 4081

05.06.2021 tarih ve 31502 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına eldi I sayılı listede yer alan “8. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA, F.ADAGÜRB-HERG. KOREMLZSNGKOSVNZD-8
0804.10.00.00.00 25004,5259,32502525

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}