İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2955

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 2955

23/9/2020 TARİHLİ VE 2955 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 2955

24.09.2020 tarih ve 31254 sayılı R.G.

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”larda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 1 inci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kararın ek 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar`lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 19/5/2020 tarihli ve 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2020 tarihinden itibaren” ibaresi “1/1/2021 tarihinden itibaren” şeklinde, “30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.

17/4/2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
18/4/2020311 03
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
14/7/202031185
17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
18/4/202031103
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
5/5/202031118
28/6/202031169
20/4/2020 tarihli ve 2429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
21/4/202031106
20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
21/4/202031106
Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
28/6/202031169
11/5/2020 tarihli ve 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
11/5/202031124 (Mükerrer)
19/5/2020 tarihli ve 2565 saydı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
20/5/202031132
27/6/2020 tarihli ve 2682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
28/6/202031169
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}