İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 265

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 265

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 265

31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı R.G.

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

 

 

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G. KORE

MLZY.

SİNG.

D-8

1207.40.10.00.00 Tohumluk olanlar

0

0

0

0

0

0

0

0

1207.40.90.00.11 Ham

0

0

0

0

0

0

0

0

1207.40.90.00.12 Soyulmuş

10

0

0

10

10

10

10

10

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}