İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2348

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2348

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2348

03.04.2020 tarih ve 31088 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş, söz konusu listedeki 15 inci faslın sonuna aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,EFTA,F.ADA.GÜR.B-HER.G.KOREMLZY.SİNG.KOS,D-8D.Ü.Dipnot
1512.11.91.00.003636363636363636361

(ı) Gümrük vergisi 1 Şubat-30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’nde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

1703.10.00.00.00Kamış melasları19.05, 2102.10.31 ve 2102.10.39 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ile yem sanayi0
1703.90.00.00.00Diğerleri19.05, 2102.10.31 ve 2102.10.39 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ile yem sanayi0

MADDE 3- Aynı Kararın eki II sayılı listenin 28 inci faslında yer alan 2852.90.00.00.00 GTİP’li eşyaya ilişkin 4 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Endonezya Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti için gümrük vergisi %4,9 uygulanır.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}