İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1049

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1049

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 1049

10.05.2019 tarih ve 30770 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-4) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK:4

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER S İSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER LİSTESİ

A– GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (G.Y.Ü.)

 

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Bolivya   Nauru  
Cape Verde   Niue  
Cook Adaları   Özbekistan  
Filipinler   Pakistan S-8b, S-11a, S-11b
Kenya   Samoa  
Kırgızistan   Sri Lanka S-11b
Kongo   Tacikistan  
Mikronezya   Tonga  
Nijerya    

B- ÖZEL TEŞ VİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER (Ö.T.D.Ü.)

 

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
       
     

C- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (E.A.G.Ü.)

 

Ülkeler Hariç Sektör(ler) Ülkeler Hariç Sektör(ler)
Afganistan   Madagaskar  
Angola   Mali  
Bangladeş S-11a, S-11b Burma/Myanmar  
Burkina Faso   Malavi  
Burundi   Moğolistan  
Benin   Moritanya  
Bütan   Mozambik  
Çad   Nijer  
Kongo Demokratik Cum.   Nepal

S-11a* (5509.21,

5509.22, 5509.51)

Orta Afrika Cumhuriyeti   Ruanda  
Cibuti   Solomon Adaları  
Eritre   Sudan  
Etiyopya S-11a* (5209.42) Sierra Leone  
Gambiya   Senegal  
Gine   Somali  
Ekvatoryal Gine   Sao Tome ve Principe  
Gine-Bissau   Togo  
Güney Sudan   Timor-Leste  
Haiti   Tuval u  
Kamboçya S-11b, S-12a Tanzanya  
Kiribati   Uganda  
Komor   Vanuatu  
Laos   Yemen  
Liberya   Zambiya  
Lesotho    

 

* Sadece parantez içinde belirtilen GTP’li ürünlere uygulanır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}