İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3308

17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Gümrük vergisi 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}