İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2914

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 2914

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2914

31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması: 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının  ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’nden aşağıda yer alan satır çıkarılmıştır.

2207.20.00.10.13Dökme etil alkolKolonya ve dezenfektan üretimine kullanılmak üzere0

MADDE 2- Bu Karar yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}