İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2841

21.08.2020 tarih ve 31220

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan maddelerden EK I`de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerin, EK II’de G.T.İ.P`leri belirtilenler hariç olmak üzere, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanır.

(2) Aynı Karara ekli II sayılı listede yer alan maddelerden EK II`de G.T.İ.P`leri belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı uygulanır.

MADDE 3- (1) Aynı Karara ekli III sayılı listede yer alan maddelerden EK III`te G.T.İ.P`leri belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve tarım payı olarak toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 4- (1) Aynı Karara ekli IV sayılı listede yer alan maddelerden EK IV`te G.T.İ.P`leri belirtilenlerin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen gümrük vergisi oranı ve toplu konut fonu uygulanır.

MADDE 5- (1) Aynı Kararda nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan maddelere, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmaz.

(2) Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi” başlıklı EK-I`de bulunan maddelere; nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde uygulanan oranlar, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde, aynı oranda uygulanır.

MADDE 6- (1) “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar`lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek için : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200821-22.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}