İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Karar Sayısı 3345

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Karar Sayısı 3345

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

Karar Sayısı: 3345

30.12.2020 tarih ve 31350 Mükerrer R.G.

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230M1-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}