İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

“Ek 1

 

İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat

Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

İSR001 0407.19.11.10.11 Hindi yumurtası 01.01-31.12 5.000 Adet EOTY
0407.19.11.10.19 Diğerleri
0407.11.00.10.00 Damızlık olanlar
0407.19.19.00.11 Damızlık olanlar
0407.19.90.10.11 Devekuşu yumurtaları
0407.19.90.10.19 Diğerleri
İSR002(*) 06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) 01.01-31.12 5 Ton EOTY
İSR003(*) 0602.10 Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar 01.01-31.12 5 Ton EOTY
0602.20 Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar (aşılı veya aşısız)
İSR004

0712.90 (0712.90.05.00.00, 0712.90.30.00.00, 0712.90.90.00.11

hariç)

Diğer sebzeler; sebze karışımları 01.01-31.12 5 Ton EOTY
İSR005 0712.90.30.00.00 Domates 01.01-31.12 5 Ton EOTY
İSR006 0804.40.00.00.00 Avokado armudu 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İSR007 0804.50.00.00.11 Mango 01.01-31.12 25 Ton EOTY
İSR008 0810.70.00.00.00 Persimmon (Trabzon Hurması) 01.01-31.12 25 Ton EOTY

İSR009(*)(l)

 

 

12.09 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar

01.01-31.12

 

 

2 Ton

 

 

EOTY

 

 

1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu
İSR010 1905.40.90.00.00 Diğerleri [Yalnız pişirilmiş krakerler] 01.01-31.12 5 Ton EOTY
İSR011 1905.90.10.00.00 Mayasız ekmek (matzos) 01.01-31.12 5 Ton EOTY

İSR012

 

 

 

 

2005.40.00.90.00 Diğerleri 01.01-31.12

50 Ton

 

 

 

 

EOTY
2005.59 Diğerleri
2005.99.80.00.00 Diğerleri [Yalnızca havuçlar]
2005.99.50.00.11 Havuç ve fasulye karışımları
İSR013 2005.80.00.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 01.01-31.12 10 Ton EOTY

ÎSR014

 

 

 

 

 

 

2008.30 Turunçgiller 01.01-31.12 30 Ton

EOTY

 

 

 

 

 

 

2009.11 Dondurulmuş
2009.12.00.00.00 Dondurulmamış, Brix değeri 20 yi geçmeyenler
2009.19 Diğerleri
2009.29.11.00.00 Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro yu geçmeyenler
2009.29.19.00.00 Diğerleri

İSR015

 

 

2009.69.59.00.00 Diğerleri

01.01-31.12

 

 

5 Ton

 

 

EOTY

 

 

2009.69.90.00.00 Diğerleri
İSR016 2106.90.98 Diğerleri 01.01-31.12 30 Ton EOTY
İSR017 2203.00 Malttan üretilen biralar 01.01-31.12 5.000 lt EOTY
İSR018 2208.20.89.00.00 Diğerleri [Yalnız brendi-kosher] 01.01-31.12 1.000 lt EOTY
İSR019 2208.60 Votka 01.01-31.12 500 lt EOTY
İSR020 23.09 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 01.01-31.12 25 Ton EOTY

 

(1): İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1209.21.00.00.00 G.T.İ.P. li madde için yapılacak müracaatlar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}