İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmel…

İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmel…

İKİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VEYA DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMI DIŞINDA, BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı R.G.

MADDE 1 – 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK V

2017 YILINA AİT KOTA MİKTARLARI

(Kategori Tanımları Yönetmeliğin IA No’lu Ekinde Gösterilmiştir)

 

Ülke adı

Kategori

Ölçü Birimi

2017 Kota seviyesi

Kuzey Kore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

26

27

28

29

31

36

37

39

59

61

68

69

70

73

74

75

76

77

78

83

87

109

117

118

142

151 A

151 B

161

Ton

Ton

Ton

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

Ton

1000 çift

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

Ton

1000 adet

Ton

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

1000 adet

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

13

15

5

29

12

14

9

13

7

129

151

9

11

6

5

6

41

14

20

26

17

17

29

8

29

9

36

5

47

5

8

18

27

9

13

5

7

2

12

3

1

2

5

2

2

2

2

15

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}