Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1835

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1835

HUBUBAT VE BAKLİYAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 1835

15.12.2019 tarih ve 30979 sayılı R.G.

Ekli “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesindeki tablonun “10.01” GTP numaralı maddeye ilişkin satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10.01Buğday ve mahlut1.500.000

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
16/1/201930657
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}