Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-2

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-2

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/2)
Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Mükerrer R.G.
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,3 üncü maddesinde yer alan harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalatı belirli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak eşya
MADDE 3 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına ithal etmek üzere yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ithal edilebilir.
 (2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar, bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.
 
GTP
Eşyanın Tanımı
93.01
Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00
Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)
9305.91.00.00.00
93.01 pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.00
93.01 pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00
Diğerleri
9306.30.30.00.00
Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00
Harp silahlarına ait olanlar
 
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}