Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

“Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı

Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan

Kurum ve Kuruluşlar

GÜR0l

 

 

0302.42.00.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

01.01-31.12

 

 

50 Ton

 

 

EOTY

 

 

0303.59.10.00.00 Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
GÜR02 04.05 Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri 01.01-31.12 20 Ton EOTY
GÜR03 0407.00 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) [Yalnız bıldırcın yumurtaları] 01.01-31.12 2 Ton EOTY
GÜR04 0409.00 Tabii bal 01.01-31.12 5 Ton EOTY
GÜR05 06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 01.01-31.12 1 Ton EOTY
GÜR06(*)(1)

Fasıl 7

(0702.00.00.00.00

hariç)

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 01.01-31.12 20 Ton EOTY
GÜR07 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
GÜR08

08.05

(0805.50

hariç)

Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) 01.01-31.12 40 Ton EOTY
GÜR09 08.07 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze) 01.01-31.12 35 Ton EOTY
GÜR10 0808.10 Elma 01.01-31.12 20 Ton EOTY

GÜR11

 

 

0808.30 Armut

01.01-31.12

 

 

10 Ton

 

 

EOTY

 

 

0808.40.00.00.00 Ayva
GÜR 12 08.09 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze) 01.01-31.12 20 Ton EOTY
GÜR13

Fasıl 11

(1101.00,11.02,

11.08 hariç)

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni 01.01-31.12 200 Ton EOTY
GÜR14 12.02 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
GÜR15 17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 01.01-31.12 10 Ton EOTY
GÜR16 18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 01.01-31.12 10 Ton EOTY
GÜR17

Fasıl 19

(1903.00.00.00.00

hariç)

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri 01.01-31.12 10 Ton EOTY
GÜR18 20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) 01.01-31.12 50 Ton EOTY
GÜR19 20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) 01.01-31.12 50 Ton EOTY
GÜR20(2)

20.07

(2007.99.97.00.13, 2007.99.97.00.14, 2007.99.97.00.16, 2007.99.97.00.17, 2007.99.97.00.18

hariç)

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 01.01-31.12 50 Ton EOTY
GÜR21(3)

20.07

(2007.99.97.00.13,

2007.99.97.00.14,

2007.99.97.00.16,

2007.99.97.00.17,

2007.99.97.00.18

hariç)

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 01.01-31.12 50 Ton EOTY
GÜR22 20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 01.01-31.12 50 Ton EOTY
GUR23 21.02 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları 01.01-31.12 5 Ton EOTY
GÜR24 22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 01.01-31.12 20.000 lt EOTY
GÜR25 2301.20.00.00.11 Balık unu [Yalnız hamsi unu] 01.01-31.12 20 Ton EOTY
GÜR26 1208.90 Diğerleri 01,01-31.12 500 Ton EOTY

 

(1): İlgili tarife kontenjanında yalnızca 0701.10.00.00.00 G.T.İ.P. li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alman ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır

 

(2): 4/l 1/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararının Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi1 sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin % si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değeri 0 olarak uygulanır.

 

(4): 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararının Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi1 sütununda yer alan gümrük vergisi oranının

%50 si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin % si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50 si uygulanır. “

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}