Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 02.07.2017 tarihli ve 30112 sayılı R.G.

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) İşletme Müdürü, yardımcıları arasından, yardımcısı bulunmayan yerlerde ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki bir veya daha fazla sayıda personeli ödeme emri belgesi düzenlemek üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2012

28344

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}