Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 20 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 29

Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 20 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 29

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 29)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı R.G.

MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)’nin Ekinin 10 uncu satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2015

29524

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}