Gümrük Genel Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 13 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 15

Gümrük Genel Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 13 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 15

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 15)

Ticaret Bakanlığından: 27.11.2018 tarihli ve 30608 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı Kargo, Halkalı ve Ambarlı Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2013

28564

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2016

29649

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}