Gümrük Genel Tebliği Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Seri No 10 nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Seri No 11

Gümrük Genel Tebliği Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Seri No 10 nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Seri No 11

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ

MAĞAZALARI) (SERİ NO: 10)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

Ticaret Bakanlığından:30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı R.G.

MADDE 1 – 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}