Genelge 2021-25 Muhtelif eşyanın sınıflandırılacağı tarife pozisyonları ile gerekçeleri

Genelge 2021-25 Muhtelif eşyanın sınıflandırılacağı tarife pozisyonları ile gerekçeleri

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı : 4517

30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı R.G.

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-6.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}