Genelge 2021-20 Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu`nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

Genelge 2021-20 Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu`nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Ticaret Bakanlığından:17.08.2021 tarihli ve 31571 sayılı R.G.

MADDE 1 – 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Ek-1’de yer alan cetvelde 2 nci hizmet bölgesi altında belirlenen hizmet birimlerinden Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Karkamış Gümrük Müdürlüğü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğünde 11/5/2021 tarihinden önce görev yapanların, bu idarelerdeki hizmet sürelerinin intibakında hizmet puanı (yıl) “400” olarak hesaplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
11/5/202131481
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}