Genelge 2021- 18 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu (2021/10 Sayılı) Genelgede değişiklik

Genelge 2021- 18 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu (2021/10 Sayılı) Genelgede değişiklik

KURUL KARARLARI

Karar No: 10308 Karar Tarihi: 08.07.2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 09.07.2021 tarih ve 31536 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.07.2021 tarihli toplantısında: 19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki karar alınmıştır:

MADDE 1- Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “17. Diğer hükümler” maddesinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir:

“17.6 Kurul: İletim Şirketinin arz güvenliği ve iletim sisteminin emniyetli işlemesine yönelik sunduğu gerekçeler çerçevesinde lisans sahiplerinin kazanılmış haklarını dikkate almak kaydıyla bu Usul ve Esaslarda yer verilen kapasite ürünlerinin süre ve oranlarının dağılımını değiştirmeye ve yer verilen kapasite ürünlerinin dışında yeni ürünler geliştirmeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}