Genelge 2021-06 Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında tarife tespitinde dikkate alınacak hususlar

Genelge 2021-06 Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında tarife tespitinde dikkate alınacak hususlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında

Dikkate Alınacak Hususlar

GENELGE

(2021/6)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

2015/22 sayılı Genelge eki listenin 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK: Liste

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

EK:

Eşya TanımıTarife PozisyonuGerekçe
Esas olarak masa vb. üzerinde kullanılmaya mahsus tel zımba makineleri.  84.72GYK (1) ve (6) 
Adi lden el ile kullanılmaya uyguntabanca-pense tipi tel zımba makinesi. 82.05GYK (1) ve (6)  2020/3206 sayılıCumhurbaşkanı Kararı ekiSınıflandırma Görüşlerinebakınız.      
Bebek arabasının şasisine takılıp çıkarılarakkullanılabilen fiziki özellikleri gereği belirlibir model bebek arabasının eklentisiformundaki puset-ana kucağı isimli eşya. 8715.00.90GYK (1) ve (6) 
Çocuklar için araba koltuğu. 9401.80GYK (1) ve (6) 
Salon tipi split klima sistemleri. (İç ünite,zemine daimi olarak sabitlenmiş olmasa dakullanım şekli itibarıyla tamamen mobilolmadığından ve dış üniteye bağlantısınedeniyle sabit sayılır) 8415.10GYK (1) ve (6) 
Üzerinde ithali anında demo denilen plastikcam takılı, sonrasında numaralı cam takılarakkullanılacak plastik gözlük çerçevesi veüzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuşçerçeve ile uyumlu şekil ve büyüklükte güneşgözlüğünden oluşan set eşya. Sete esas niteliği veren eşya gözlük çerçevesidir.  9003.11GYK( 1) , (3-b) ve 6 
Motorlu taşıtların aydınlatma veya işaretsistemlerinde (farlar, arka stop lambaları vb.)kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılıdevre kartları (flexible printed circuit board(FPCB) olarak bilinir). Esnek yapıdatasarlanmış olan eşyanın üzerinde, diyotlar(LED) başta olmak üzere aktif elemanlar vedirenç gibi pasif elemanlar bulunur. Eşyanın,taşıtın elektronik kontrol ünitesine bağlanacağı kablo, konnektör, arayüz vb. de bazı hallerde üzerinde bulunabilir. Eşyanın yapısı, elektronik entegre devre niteliğinde değildir; baskı devre niteliğindedir ve kullanım amacına göre şekillendirilmiştir. 8512.90GYK (1) ve (6) , XVI. Bölümün 2(b) no.lu notu, 85. Faslın 6 ve 9 no.lu notları ile AS İzahnamesinin 8512 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları. 
Epilasyon, kozmetik gençleştirme, yüz vebacak damarlarının tedavisi, düzensizpigmentasyon tedavisi (örneğin güneş lekeleri) ve diğer vasküler ve iyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi gibi amaçlarla, hem tıp doktoru olmayan güzellik salonlarında hem de tıp doktoru gözetiminde yetkili tıp merkezlerinde kullanılan lazer teknolojisi ile çalışan cihaz. 8543.70GYK (1) ve (6) 

*Görseller temsilidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}