Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi

Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-73421605-106.05-00060320760
Konu   :TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme
             Belgesi
 
 
GENELGE
(2021/03)
 
 
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Bu çerçevede “Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun” ile “Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen İlişik Kesme Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- 1088 kodlu TPS-EGM-İlişik Kesme Belgesine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemi aracılığıyla Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecektir.
2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarası Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemi tarafından yükümlüye gösterilecektir.
3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881088000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}