Genelge 2020-28 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

Genelge 2020-28 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :E-18723479-010.06.02
Konu   :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı
 
 
GENELGE
(2020/28)
 
 
1) 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelgenin 20 nci maddesinde geçen “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın” ifadesi, “Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın” şeklinde değiştirilmiştir.
2) Aynı Genelgenin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez.” ifadesi çıkarılmış, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Eşyanın alıcısına ait TC kimlik numarası bilgisinin beyanı esas olmakla birlikte, herhangi bir nedenle eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait TC kimlik numarasının tespit edilememesi durumunda, eşyayı teslim alan kişinin TC kimlik numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir.”
3) Aynı Genelgenin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamazlar. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram
 miktar ve 15.000 Avro değer limitleri uygulanır.”
“c) Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılır. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. NUM muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi değildir.”
4) Bu Genelge 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}