Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

Genelge 2020-14 Geçici ithal edilen ambalajın ihracatı hakkında 2010-10 genelgede değişiklik

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :72093537-010.06.01
Konu   :2010/10 Sayılı Genelgede
Değişiklik-Geçici İthal Edilen
Ambalajın İhracı
 
 
GENELGE
(2020/14)
 
 
İlgi:     09.03.2010 tarihli, 2010/10 Sayılı Genelge
İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu” ibaresi “Tek Pencere Sisteminde” olarak değiştirilmiştir.
2. Genelgenin “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlığı “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” olarak; söz konusu başlık içerisinde yer alan “A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce” ibaresi “onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince” olarak değiştirilmiştir.
3. Genelgenin 6’ncı maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
 
 
 
 
Dağıtım           :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}