Genelge 2020-11 Motorlu araç beyinleri ECU kodunmatik panel set üstü ocak camları ile cep telefon mobil el terminallerinin sınıflandırılması

Genelge 2020-11 Motorlu araç beyinleri ECU kodunmatik panel set üstü ocak camları ile cep telefon mobil el terminallerinin sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın

             Sınıflandırılmasında Dikkate

             Alınacak Hususlar

GENELGE

(2020/11)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

EK: Liste

EK:

1. Motorlu araç beyinleri (ECU):

Elektronik kontrol üniteleri, araçlarda kullanılan ve araç sistemlerinin kontrol edilmesini sağlayan cihazlardır. Söz konusu cihazlar, özelliklerine göre farklı GTİP’lerde yer alabilmektedir. Buna göre ECU bir kontrol/kumanda işlevi görüyorsa 85.37 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Ayrıca, 90.32 tarife pozisyonunda Otomatik Ayar ve Kontrol Alet ve Cihazları bulunmakta olup bu pozisyona ait açıklama notlarında, bu cihazların, bir faktörü istenilen miktara getirmek ve bu miktarda sürekli kılmak için tasarlandığı, dışardan gelen etkilere karşı gerçek değeri sürekli olarak ölçmek suretiyle istenilen değerde stabilizasyon sağladığı ifadelerine yer verilmiştir.

Bu nedenle, şayet, bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) araçta önceden belirlenmiş bir değere göre sürekli ölçüm yaparak bu değeri istenilen miktara otomatik olarak getirmek gibi bir fonksiyona sahipse bu kontrol ünitesinin 90.32 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

2. 8537.10.95.00.00 ve 8543.70.09.00.00 GTİP’lerinde yer alan dokunmatik paneller:

TGTC’de 8537.10.95.00.00 ve 8543.70.09.00.00 GTİP’lerinde aynı eşya tanımıyla (Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen)) ürünler bulunmaktadır.

Bu ürünlerden, tepki süresi biraz daha düşük olan, çoklu dokunmayı desteklemeyen, bazen kalemle kullanılan ve dokunurken bastırma gereken tiptekiler rezistif (dirençsel) olarak adlandırılır ve 8537.10.95.00.00 GTİP’inde yer alır. Diğer taraftan, telefon-tablet gibi cihazlarda kullanılan hassas tiptekiler kapasitif olarak adlandırılır ve 8543.70.09.00.00 GTİP’inde sınıflandırılır.

3. Gazlı-elektrikli set üstü ocakların üretiminde kullanılan emaye baskılı yada başka şekilde işlenmiş camlar:

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanları 70.06 tarife pozisyonunda yer almaktadır. Bu pozisyona ilişkin açıklama notlarında ise “Cam haricindeki maddelerle çerçevelenmemiş, mesnetlenmemiş veya donatılmamış olmak şartıyla, bu pozisyon, sadece yarı mamul şekilde olan düz camları değil(örn; belirli bir amaç için hazırlanmamış haldeki cam plakalar gibi) belirli bir amaç için hazırlanmış şekildeki camları da içine alır.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, set üstü ocakların üretiminde kullanılan emaye baskılı yada başka şekilde işlenmiş camların kullanım yerine ilişkin özellikleri belli olsa dahi cam haricindeki maddelerle çerçevelenmemiş, mesnetlenmemiş veya donatılmamış olması durumunda 70.06 tarife pozisyonunda, aksi halde gazlı-elektrikli set üstü ocağın aksamı olarak 8516.90 alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

4. Cep Telefonları/Mobil El Terminalleri:

Bilindiği üzere AB Kombine Nomanklatürü 8517.12 tarife alt pozisyonu açıklama notlarında cep telefonlarının taşıması gerekli özellikler sayılmıştır. Bu kapsamda, anılan açıklama notlarında;

“Bu alt pozisyon, ‘mobil telefonlar’ olarak bilinen hücresel ağlar için telefonları kapsar. ‘Mobil telefonlar’ aşağıdaki özelliklere sahiptir:

a) ‘Cep boyu’durlar, şöyle ki; en kompakt halde ölçüldüklerinde boyutları 170mm x 100mm x 45 mm yi geçmez,

b) Harici bir elektrik gücü olmaksızın çalışabilirler,

c) Ses bağlantısına olanak sağlayan ses gönderimi ve alımı için ya aynı birim içinde ya da ‘mobil telefon’la birlikte sunulan çıkarılabilir bir kulaklık şeklinde bulunan hem bir mikrofona hem de bir kulaklığa ve/veya bir hoparlöre sahiptirler,

d) 8517 61 alt pozisyonunda yer alan baz istasyonlarından meydana gelen bir ağ içinde sesin çift taraflı kısa mesafe iletimini sağlayan ve mobil telefon frekans bandlarını kullanan telefon anteni ve amplifikatör gibi diğer parçaları içerirler,

e) Çeşitli tiplerde (fiziki veya yazılım şeklinde) aktive edilmiş olan bir SIM (Sunscriber Identity Module- Abone Kimlik Modulü) takıldığında hücresel ağları kullanarak telefon görüşmesi yapabilir, SIM olmadan acil arama yapılmasını sağlayabilirler.

Mobil telefonlar, SMS (Kısa Mesaj Servisi) ve MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları; e-postalar alıp gönderme; Internet erişimi için paket anahtarlama (packet switching); yer tespiti sinyalleri; navigasyon, yönlendirme (routing), haritalar, anında mesajlaşma, VOIP (sesin internet protokolü üzerinden iletimi); PDA (Kişisel Dijital yardımcı); oyun; radyo ve televizyon sinyallerini alma; ses ve görüntüleri yakalama, kayıt etme ve yeniden verme gibi gibi diğer özelliklere de sahip olabilirler.

Bu tür ilave özellikler ne olursa olsun, mobil telefon fonksiyonu genellikle yukarıda listede verilen tüm özellikleri karşılayan mobil telefonların esas fonksiyonudur. Örneğin, kullanılan ikincil fonksiyona bakılmaksızın gelen aramalar kullanıcıya normal olarak bildirildiği zaman telefon fonksiyonunun diğer tüm fonksiyonlardan önce gelmesi böyle bir durumdur.”

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, AB Kombine Nomanklatürü 8517.12 tarife alt pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında sayılan özelliklerin tümünü karşılayan cihazlar (el terminalleri dahil) cep telefonu olarak addedilerek 8517.12 alt pozisyonunda sınıflandırılacaktır.

Cihazın söz konusu özelliklerden en az birini karşılamaması halinde eşyanın fiziksel, teknik ve kullanım özelliklerine bakılacaktır. Buna göre, örneğin cep boyunu aşan veya cep boyunu aşmamakla birlikte sesli görüşme yapılma özelliği devre dışı bırakılmış, ancak, fiziksel ve teknik özellikleri gereği esas itibariyle cep telefonu olarak kullanılmak üzere üretilmiş ürünler 8517.12 tarife alt pozisyonunda;

Genellikle üzerlerinde bulunan barkod-kare kod okuyucu, Yakın Alan İletişimi (NFC), Kızılötesi (IR) Okuyucu gibi donanımlar aracılığıyla stok sayımı, perakende satış, fatura düzenleme gibi amaçlarla kullanılan, suya, toza, darbelere dayanıklı bir yapıya sahip, aynı zamanda okuduğu bilgileri GSM alt yapısını kullanarak uzaktaki bir merkeze aktarma fonksiyonu gören, bunun için de SIM kart kullanan ve mobil el terminali olarak adlandırılan ürünler 8517.62 alt pozisyonunda sınıflandırılacaklardır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}