Genelge 2020-10 Basitleştirilmiş işlemler kapsamında YYS firmalarının İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu

Genelge 2020-10 Basitleştirilmiş işlemler kapsamında YYS firmalarının İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03[05]

Konu   :İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri

GENELGE

(2020/10)

21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu

(https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden de erişilebilir.)

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}