Genelge 2020-01 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TİTCK Kontrol Belgesi (Prekürsör) 1038 kodlu TPS e-devlet başvuru

Genelge 2020-01 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TİTCK Kontrol Belgesi (Prekürsör) 1038 kodlu TPS e-devlet başvuru

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :73421605-106.05
Konu   :Genelge-Sağlık Bakanlığı-Türkiye
 İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-Kontrol
 Belgesi(Prekürsör)

GENELGE
(2020/01)
 
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan kontrol belgesi ile düzenlenen kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatnamelerin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1038 kodlu TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrol Belgesi(Prekürsör) başvuruları ile belgelerin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi(EBS) uygulaması üzerinden iletilen başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir.
2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmek üzere kabul edilir.
3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
5- E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda gümrük beyannamesine beyan edileceğinden, gümrük beyanname ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz. Ancak Genelge`nin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylanan kontrol belgesi ile düzenlenen kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatnamelerde kullanım süresi sonuna kadar ıslak imzalı belge ile işlemler yürütülecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}