Genelge 2019-40 Sahil Güvenlik Komutanlığı KDV istisna belgesinin TPS 1036 kodlu olarak kullanıma başlandığı

Genelge 2019-40 Sahil Güvenlik Komutanlığı KDV istisna belgesinin TPS 1036 kodlu olarak kullanıma başlandığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Genelge-Sahil Güvenlik

 Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi

GENELGE

(2019/40)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu ve KDV Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen KDV İstisna Belgesinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanan 1036 kodlu TPS-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler 29/11/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1036 kodlu TPS-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı`nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden iletilen başvurular İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

5- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda beyan edileceğinden, gümrük beyannamesi ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}