Genelge 2019-39 Eşyanın korunması, görünüş ve kalitesinin iyileştirilmesi konulu Dahilde işleme izinlerde süre belirlenmesi

Genelge 2019-39 Eşyanın korunması, görünüş ve kalitesinin iyileştirilmesi konulu Dahilde işleme izinlerde süre belirlenmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-010.06.01

Konu   :2013/19 Sayılı Genelge Hk.

 

 

GENELGE

(2019/39)

 

 

İlgi      :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 3 üncü satın aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-c

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler

12 AY

 

Ayrıca, anılan Genelge’nin 1 inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Anılan Tebliğin 14/1-a, 14/1-c ve 14/1-1 maddeleri kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya tamamlanması gerekmektedir.”

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}