Genelge 2019-30 Yatırım Teşvik kapsamı KDV istisnası Maliye yazısının TPS kapsamına alınması

Genelge 2019-30 Yatırım Teşvik kapsamı KDV istisnası Maliye yazısının TPS kapsamına alınması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

 

 

GENELGE

(2019/30)

 

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmış olup gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yükümlü tarafından yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 1035 kodlu (TPS-KDV İstisna Belgesi) belge bilgileri elektronik olarak Bakanlığımız Sistemlerine gönderilecektir.

2. Bakanlığımız Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881035000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}