Genelge 2019-19 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

Genelge 2019-19 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın

Sınıflandırılmasında Dikkate

Alınacak Hususlar

 

 

GENELGE

(2019/19)

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

EK: Liste

EK:

 

Sıra

No

(1)

Eşyanın Tanımı

(2)

Tarife

Pozisyonu/GTİP

(3)

Gerekçe/Açıklama

1

 

Çerezlik ayçiçeği

tohumu

1206.00.91.00.11

 

1206.00.99.00.11

 

Kabuklu olsun olmasın, ham yağ oranı %36

ve altında olan ayçiçeği tohumları çerezlik

olarak sınıflandırılır.

 

 

 

2

İşlem görmemiş,

temizlenmiş,

kurutulmuş,

öğütülmüş veya toz

haline getirilmiş;

daha ileri bir işlem

görmemiş kına

 

14.04

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 14.04

tarife pozisyonu açıklama notları.

 

3

14.04 pozisyonunun

izin verdiğinden

daha ileri bir işlem

görmüş ancak 33.

Fasıl kapsamındaki

amaçlara uygun

şekilde

hazırlanmamış/amba

lajlanmamış olan

dökme kına ve kına

esaslı eşya

32.03

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 32.03

tarife pozisyonu açıklama notları.

 

4

14.04 pozisyonunun

izin verdiğinden

daha ileri bir işlem

görmüş; tüketiciye

desen boyamak vb.

şekillerde cilt

üzerinde süsleme

yapmak amacıyla

sunulduğu perakende

ambalajından

anlaşılan kına ve

kına esaslı eşya

 

33.04

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33. Fasıl

genel açıklama notları

 

5

14.04 pozisyonunun

izin verdiğinden

daha ileri bir işlem

görmüş; tüketiciye

saç boyamak

amacıyla sunulduğu

perakende

ambalajından

anlaşılan kına ve

kına esaslı eşya

33.05

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 33. Fasıl

genel açıklama notları

 

6

Trietonalamin 85 (TEA 85) isimli eşya

 

3824.99.92.00.39

(TEA 85)’in, %85’i

Trietanolamin (TEA), geri kalan %15’lik

kısmı, üretimden kalan “Dietanolamin

(DEA)’den” veya “Dietanolamin (DEA) ile

Monoetanolamin (MEA) karışımından”

oluşmaktadır. Söz konusu eşya, bu şekliyle,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin

2922.15.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan

Trietonalamin’e, 29 uncu Fasıl Genel

Açıklamalar Bölümünde yer alan “safsızlık”

kriteri itibariyle uymamaktadır. Bu sebeple,

Trietonalamin 85 (TEA 85) isimli eşyanın

3824.99.92.00.39 GTİP’inde sınıflandırılması

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}