Genelge 2018-20 Sigara transiti konulu 2012-14 Genelgede değişiklik (Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında teslim edilenlerin hariç olduğu)

Genelge 2018-20 Sigara transiti konulu 2012-14 Genelgede değişiklik (Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında teslim edilenlerin hariç olduğu)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-010.06.01

Konu   :Sigara Transiti

 

 

GENELGE

(2018/20)

 

 

İlgi      :08.05.2012 tarihli, 2012/14 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir:

“5- Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarına gönderildiğinin tevsiki ve sigaralar üzerinde gümrüksüz satış mağazalarında satılacağına dair ibarenin bulunması kaydıyla izin verilir. Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden havayolu ile transit edilecek olması durumuna mahsus olmak üzere; transit işlemine izin verilmesi için, taşıyıcı firma tarafından ibraz edilen eşyaya ilişkin fatura ve/veya diğer belgelerle sigaraların yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere transitinin yapıldığının tevsiki yeterlidir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}