GENELGE 2018-11 2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE 2018-11 2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-010.06.02

Konu   :2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

GENELGE

(2018/11)

 

2013/5 sayılı Genelgenin c-1 maddesi başlığı altında yer alan birinci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, transit beyannamesi ya da 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenecektir. Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sisteminde gerekli işlemler yapılacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenmesi halinde; eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde ek-3’te yer alan tutanak kullanılacaktır. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenecektir.”

Ayrıca, aynı başlık altına son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Diğer taraftan, transit beyannamesi kullanılması durumunda teminat uygulaması, transit rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}