Genelge 2018-05 Hariçte işleme rejiminde ayniyet tespiti hakkında 2013-15 genelgede değişiklik

Genelge 2018-05 Hariçte işleme rejiminde ayniyet tespiti hakkında 2013-15 genelgede değişiklik

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :72093537-010.06.01

Konu   :2013/15 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

 

GENELGE

(2018/5)

 

 

 

İlgi      :08.05.2013 tarihli ve 2013/15 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgeye, 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiş ve diğer madde numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde (Sıra No:1) belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan tüm yükümlüler tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

5- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}