Genelge 2018-03 Kıymet kriterli gözetim uygulamasında sonradan kontrol sonuçlarının bildirimi ve ek vergilerin ödenme durumu

Genelge 2018-03 Kıymet kriterli gözetim uygulamasında sonradan kontrol sonuçlarının bildirimi ve ek vergilerin ödenme durumu

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.06.99

Konu   :Kıymet Kriterli Gözetim

Uygulaması

 

 GENELGE

(2018/3)

 

 

İlgi      :07.02.2012 tarihli, 2012/3 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge’nin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 5 inci madde eklenmiştir:

5- Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilir. Yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmez.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}