Genegle 2017-15 Gümrükte iş takibi için vekaletlerde imza sirküleri ve beyannamelerdeki isimlerin yükümlü kayıt ve takip sistemine aktarılması

Genegle 2017-15 Gümrükte iş takibi için vekaletlerde imza sirküleri ve beyannamelerdeki isimlerin yükümlü kayıt ve takip sistemine aktarılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-010.06.02

Konu   :Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve

Beyannameleri

 

 

GENELGE (2017/15)

 

İlgi:08.03.2011 tarihli, 2011/14 sayılı Genelge,

İlgide kayıtlı Genelge’nin ‘’1-GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ-VEKALET” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı “Dolaylı temsil yoluyla iş takibinde bulunan gümrük müşavirlerinin Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurları ihtiva eden vekaletnamelerde sadece gümrük müşavirliği firmasının yer alması durumunda vekaletname ekinde gümrük müşavirliği firmasının ortak durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ile birlikte şirketi temsil eden ortakların imza sirkülerinin; şirketi temsil etmeyen diğer ortakların ise Gümrük Yönetmeliğine uygun vekaletnameleri olmak kaydıyla imza beyannamelerinin “Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi’’ ne aktarılması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}