Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:29.08.2017 tarih ve 30169 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

 

 

 

 

“Ek-1

Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

 

Tarife Kontenjanı

Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

FAS01(*) 06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri 01.01-31.12 5 Ton EOTY
FAS02 0603.13.00.00.00 Orkideler 01.01-31.12 500 Kg EOTY

FAS03

 

 

0704.90.10.00.11 Beyaz lahana

01.01-31.12

 

 

2 Ton

 

 

EOTY

 

 

0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
FAS04 0706.90 Diğerleri 01.01-31.12 2 Ton EOTY
FAS05 0709.20.00.00.00 Kuşkonmazlar 01.01-31.12 1 Ton EOTY
FAS06 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 01.01-31.12 5 Ton EOTY
FAS07 0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 01.01-31.12 1 Ton EOTY
FAS08 0710.40.00.00.00 Tatlı Mısır 01.01-31.12 1 Ton EOTY
FAS09 0711.90.70.00.00 Kebere 01.01-31.12 8,5 Ton EOTY

FAS10

 

 

0711.40.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 01.01-31.12

5 Ton

 

 

EOTY

 

 

2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 01.01-31.12
FAS 11 0713.50 Baklalar (Vicia faba var. Major) ve at baklası (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. nımor) 01.01-31.12 1,5 Ton EOTY
FAS12 0804.40.00.00.00 Avokado armudu 01.01-31.12 5 Ton EOTY

FAS13

 

 

0909.21.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş

01.01-31.12

 

 

500 Kg

 

 

EOTY

 

 

0909.22.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş
FAS14

09.10,

1211.90.86.00.31,

1211.90.86.00.41

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yapraklan, köri ve diğer baharat; biberiye 01.01-31.12 500 Kg EOTY
FAS15 12.11.40.00.00.00 Haşhaş kellesi

01.01-31.12

 

1 Ton

EOTY

 

 

12.11.50.00.00.00 Efedra(Eohedra)

1211.90 (1211.90.86.00.31, 1211.90.86.00.41

hariç)

Diğerleri

FAS16(*)(1)

 

1212.92.00.00.00 Keçiboynuzu 01.01-31.12 1 Ton

EOTY

 

 

 

1212.99.41.00.00 Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş
1212.99.49.00.00 Diğerleri
FAS17 2008.50 Kayısılar (zerdali dahil) 01.01-31.12 1 Ton EOTY
FAS18 2101.11 Hülasa, esans ve konsantreler 01.01-31.12 1 Ton EOTY
FAS19 22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 01.01-31.12 5.000 lt EOTY
FAS20 23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın) 01.01-31.12 100 Ton EOTY

 

(1): İlgili tarife kontenjanında yalnızca 1212.99.49.00,00 G.T.İ.P. li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.”

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}