Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı

17/12/2020 TARİH VE 9822 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
Karar No: 12538 Karar Tarihi: 28/03/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 05.04.2024 Tarihli ve 32511 Sayılı R.G.
KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 tarihli toplantısında; aşağıdaki “17/12/2020 tarih ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek. Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,
karar verilmiştir.
MADDE 1 -22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/12/2020 tarihli ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “benzin, motorin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, biodizel” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya “Jet Yakıtına Harmanlanan Ürün” kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.
 
                Denizcilik Yakıtlarıyla Harmanlanan Ürün
13 826.00.90.00.00**
 
++3826.00.90.00.00 GTİP Numaralı Ürün:
TS ISO 8217 Petrol ürünleri – Yakıtlar (Sınıf F) – Denizcilik yakıtları – Özellikler standardı Çizelge 2 `de yer alan özelliklere ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip olması halinde, bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan denizcilik yakıtlarıyla, “Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB)” adıyla harmanlanabilir.
 
 
 
MADDE 3 – Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}