Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10228 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10228 Sayılı Kararı

FARKLILAŞTIR1L.VIIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARİ

Karar No: 10228  Karar Tarihi: 27.05.2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.05.2021 tarihli toplantısında; ekteki “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı“nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1- 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/07/2019 tarihli ve 8730 sayılı “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı`nın 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Kurulca onaylanmış farklılaştırılmış akaryakıt özelliklerine ilişkin, katkı maddesi ve katkılama oranı haricindeki, değişiklik talepleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır. Farklılaştırılmış akaryakıta ilişkin iddia ve faydalardaki değişiklikler, bu kapsamdaki talebin onaylanması sonrasında kullanılabilir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}